Keurmerk aanvragen

Waarom het Keurmerk SVI aanvragen?

Met het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren versterkt u uw beleid op het gebied van sociaal en maatschappelijk verantwoord ondernemen. U onderscheidt zich in de markt als sociale, deskundige en vooral betrouwbare partner. Dit vergroot uw kans grote(re) opdrachtgevers aan u te binden die sociaal verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan. En dat zijn er steeds meer!

Hoe gaat het aanvragen in zijn werk?

Op basis van een aantal basisgegevens screenen we of u in aanmerking komt voor het Keurmerk SVI. Als dat zo is, maken we een afspraak voor een onderzoek bij u op locatie. Hebt u meerdere vestigingen, dan beoordelen we naast de hoofdvestiging minimaal de helft van de andere vestigingen.

Tijdens het onderzoek nemen wij steekproeven van dossiers, we interviewen medewerkers en beoordelen onder andere uw werkwijze (de procedures), relevante documenten, communicatiemiddelen en de automatisering van de organisatie.

Keurmerk behaald?

Voldoet u aan alle normeisen en is de certificatiecommissie het eens met de bevindingen van de auditor die de toetsing heeft uitgevoerd, dan ontvangt u het keurmerk en plaatsen wij uw bedrijf in ons online register. U bent dan gerechtigd ons logo toe te voegen aan uw communicatiemiddelen.

Aanvraag afgewezen?

Het kan voorkomen dat u (nog) niet voldoet aan alle eisen. Dat is niet ongebruikelijk. In dat geval krijgt u maximaal zes maanden de tijd alsnog aan de normeisen te voldoen. Daarna wordt het onderzoek op locatie herhaald. Opnieuw afgekeurd? Dan zult u minimaal een jaar moeten wachten voor u een nieuw onderzoek kunt aanvragen. Bij bezwaren kunt u gebruikmaken van een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Herhalingsonderzoeken

In ieder geval elke twee jaar wordt uw organisatie opnieuw onderzocht. Als er gegronde redenen zijn, kan dat ook eerder zijn.

Bijvoorbeeld:

- als wij structureel klachten over u krijgen
- als er grote bedrijfs- of beleidsmatige veranderingen zijn
- als wet- en regelgeving ingrijpend verandert.

Tarieven

De tarieven voor het aanvragen van het keurmerk zijn afhankelijk van uw bedrijfsgrootte en activiteiten. Neemt u vrijblijvend contact op om te horen wat de financiële consequenties zijn.