Keurmerk aanvragen

Keurmerk aanvragen

Het Keurmerk SVI is er voor de directe schuldeiser, het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder die onafhankelijk wil laten toetsen of zij – van beleid tot uitvoering – voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk SVI. Tijdens de audit worden de afdelingen die direct en indirect bij het incassoproces betrokken zijn, getoetst op onder andere de volgende richtlijnen:

• Het interne sociaal verantwoord incasseren beleid;
• Intern- en externe incassoproces;
• Communicatie met de klant;
• De bereikbaarheid van de betrokken afdelingen;
• De betaalmogelijkheden die de klant heeft;
• Het beleid en afhandeling van klachten;
• De hulp die er wordt geboden om oplopende schulden te voorkomen;
• De samenwerking en afspraken die met ketenpartners zijn gemaakt;
• De vakkundigheid van de betrokken medewerkers;

Meer informatie over het Keurmerk SVI?
Neem dan contact met ons op. Dan bespreken we samen hoe we de richtlijnen van het Keurmerk SVI ook binnen uw afdeling of organisatie kunnen toetsen.
 

Aanvraagformulier


    What is 7 + 3 ?