Keurmerk SVI

Wat is het Keurmerk SVI?

Sociaal verantwoord incasseren wil zeggen dat zowel de belangen van de schuldeiser als van de schuldenaar behartigd worden. Het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren garandeert dat de incasseerder er alles aan zal doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral ook onnodige kosten te voorkomen. U mag er bovendien van uitgaan dat een bedrijf met het keurmerk zegt wat het doet en doet wat het zegt.

Toetsing en controle

Voordat een bedrijf het keurmerk krijgt, wordt de hele organisatie doorgelicht en getoetst door een strikt onafhankelijke, deskundige partij: PH Quality BV. Elke twee jaar, of sneller als daartoe aanleiding is, zijn er herhalingscontroles. We zien erop toe dat keurmerkdragers gekwalificeerd en bekwaam personeel inzetten. Ook moeten ze aantonen dat ze zich in beleid en werkwijze sociaal opstellen en maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen.

De garantie van het Keurmerk SVI

Het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren garandeert dat keurmerkdragers zich op alle vlakken sociaal verantwoord gedragen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan:

- De manier waarop schulden worden geïnd
- Hoe de interne procedures voor het incasseren van gelden georganiseerd zijn
- Hoe schuldeiser en schuldenaar geïnformeerd worden.

Een keurmerkbedrijf gaat niet voor de harde incassoaanpak, maar streeft naar een reële en sociale oplossing waar beide partijen mee verder kunnen.

Keurmerk norm incassobureaus

Het Keurmerk SVI bestaat momenteel uit vier normen, dat wil zeggen,
een norm voor incassobureaus
een norm voor gerechtsdeurwaarders
een norm voor woningcoöperaties
een norm voor opdrachtgevers algemeen
Op de link 'Keurmerknorm' vindt u een beknopt voorbeeld van de norm voor incassobureaus.
De volledige keurmerknorm voor incassobureaus gerechtsdeurwaarders, voor woningcoöperaties en voor opdrachtgevers algemeen sturen wij u op aanvraag toe.