Keurmerk SVI

Keurmerk SVI, zoals het hoort.

Het Keurmerk SVI is er voor de directe schuldeiser, het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder die onafhankelijk wil laten toetsen of zij – van beleid tot uitvoering – voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk SVI. Tijdens de audit worden de afdelingen die direct en indirect bij het incassoproces betrokken zijn, getoetst op onder andere de volgende richtlijnen:

• Het interne sociaal verantwoord incasseren beleid;
• Intern- en externe incassoproces;
• Communicatie met de klant;
• De bereikbaarheid van de betrokken afdelingen;
• De betaalmogelijkheden die de klant heeft;
• Het beleid en afhandeling van klachten;
• De hulp die er wordt geboden om oplopende schulden te voorkomen;
• De samenwerking en afspraken die met ketenpartners zijn gemaakt;
• De vakkundigheid van de betrokken medewerkers.
 
 

Wat levert het
Keurmerk SVI me op?


• Het toont je maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
• Je laat zien bij te dragen aan het oplossen en voorkomen van betaalachterstanden;
• Het toont aan dat je aandacht hebt voor de klant;
• Het zorgt voor tevreden klanten en klantbehoud;
• Het laat zien dat de organisatie onafhankelijk is getoetst en voldoet aan de richtlijnen van sociaal verantwoord incasseren;
• Borging van kwaliteit door een onafhankelijke toetsing van de ketenpartners;
• Het toont aan dat je personeel deskundig en betrokken is;
• Je maakt deel uit van een maatschappelijk betrokken incassoketen.