Keurmerk SVI


Wat is Sociaal Verantwoord Incasseren?

De term Sociaal Verantwoord Incasseren wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de manier hoe geld wordt geïncasseerd. Deze manier houdt rekening met de belangen en de behoeften van de debiteurklant, bijvoorbeeld een laag inkomen of een moeilijke financiële situatie. Het doel van Sociaal Verantwoord Incasseren is ervoor te zorgen dat schulden op een eerlijke en menselijke manier worden afgelost, zonder dat de debiteurklant in financiële moeilijkheden komt.
 

Waarom Sociaal Verantwoord Incasseren?

Sociaal Verantwoord Incasseren helpt financiële problemen te voorkomen. Als iemand niet in staat is om zijn rekeningen te betalen, kan dit leiden tot schulden, stress of zelfs sociale problemen. Door hen de tijd te geven om hun rekeningen te betalen en betaalmogelijkheden te bieden die voor hen werken, kan deze sociale manier van incasseren ervoor zorgen dat mensen in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen zonder dat ze in financiële problemen raken.

Voor wie is het
Keurmerk SVI

Het Keurmerk SVI is er voor de directe schuldeiser, het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder die onafhankelijk wil laten toetsen of zij – van beleid tot uitvoering – voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk SVI. Tijdens de audit worden de afdelingen die direct en indirect bij het incassoproces betrokken zijn, getoetst op onder andere de volgende richtlijnen:

• Het interne sociaal verantwoord incasseren beleid;
• Intern- en externe incassoproces;
• Communicatie met de klant;
• De bereikbaarheid van de betrokken afdelingen;
• De betaalmogelijkheden die de klant heeft;
• Het beleid en afhandeling van klachten;
• De hulp die er wordt geboden om oplopende schulden te voorkomen;
• De samenwerking en afspraken die met ketenpartners zijn gemaakt;
• De vakkundigheid van de betrokken medewerkers.
 
 

Wat levert het
Keurmerk SVI me op?


• Het toont je maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
• Je laat zien bij te dragen aan het oplossen en voorkomen van betaalachterstanden;
• Het toont aan dat je aandacht hebt voor de klant;
• Het zorgt voor tevreden klanten en klantbehoud;
• Het laat zien dat de organisatie onafhankelijk is getoetst en voldoet aan de richtlijnen van sociaal verantwoord incasseren;
• Borging van kwaliteit door een onafhankelijke toetsing van de ketenpartners;
• Het toont aan dat je personeel deskundig en betrokken is;
• Je maakt deel uit van een maatschappelijk betrokken incassoketen.