Strategische partners

Onze strategische partners

Sociaal verantwoord incasseren is een taak en verantwoordelijkheid van de gehele keten: vanaf het moment dat de schuldeiser de factuur verstuurt tot aan het incasso- of deurwaarderstraject. Een strategisch partner spant zich actief in om andere organisaties te motiveren zichzelf te laten toetsen voor het Keurmerk SVI.
https://www.bazuin.nl"
https://www.bosincasso.nl"
https://www.lavg.nl"

Ook strategisch partner worden?
Neem dan contact met ons op.

Wat anderen zeggen

  • Ik kan andere keurmerkhouders het strategisch partnerschap aanbevelen. Hoe groter de ‘olievlek’, hoe meer we met elkaar (opdrachtgevers, incassosector en overige stakeholders) concreet invulling kunnen geven aan sociaal verantwoord incasseren.
    Maurits Colly
    Bos Incasso
  • Sociaal incasseren of Effectief Incasseren? Dat lijken twee uitersten en kiezen is verliezen. Dus kiezen wij niet! In ons effectieve sociale incassobeleid verenigen wij twee ogenschijnlijke uitersten tot één succesvol middel om ons doel te bereiken. En daarmee boeken wij al jaren klinkende en overtuigende resultaten. Vanuit onze voortrekkersrol als ambassadeur willen wij ook anderen overtuigen van het nut en de effectiviteit van Sociaal Verantwoord Incasseren. Daar gaan we voor.