Warm Rotterdam

Warm Rotterdam

Over het Warm Keurmerk
Het doel van het project “Uit de schulden” is dat Rotterdammers met schulden merkbaar een verbetering van de kwaliteit van hun leven ervaren en daartoe ook zelf actief worden. Een van de deelprojecten is het ontwikkelen van het Warm Incasseren Keurmerk. Daarvan is de doelstelling het warm inrichten van de incassopraktijk zodat klanten en werknemers van partnerorganisaties humaan behandeld worden en dat de schulden niet oplopen vanwege incassoprocedure(s).

Resultaat: Warm Keurmerk
Om ervoor te zorgen dat werknemers en klanten van bedrijven in Rotterdam daadwerkelijk beter behandeld worden en geen onnodige extra schulden krijgen opgelegd door de incassoprocedures, gaat Warm Rotterdam verder dan een visie, manifest en coalitie. Die zijn op zich goed en belangrijk, maar veel te vrijblijvend. We ontwikkelen een keurmerk waarmee bedrijven in Rotterdam in beleid en praktijk aantoonbaar laten zien dat ze respectvol omgaan met hun eigen medewerkers (met schulden) en hun klanten (met betalingsachterstanden). Respectvol betekent dat er alles aan gedaan wordt om incassokosten te voorkomen en zo laag mogelijk te houden. En dat bejegening niet alleen correct is maar ook klantvriendelijk en gericht is op het helpen oplossen van problemen. Mensen met financiële problemen raken zo niet nog dieper in de schulden, worden goed behandeld en op weg geholpen.

Initiatief
Het ontwikkelen van een Warm Keurmerk is een initiatief van Faircasso, PH Quality BV en Samen010. Deze kerngroep is uitgebreid met Havensteder. Warm Rotterdam faciliteert het ontwikkelingsproces.

Inhoudelijk ontwikkelproces
Het bestaande Sociaal Verantwoord Incasseren keurmerk (SVI) van Petra Hesseling is vanaf de start ons uitgangspunt geweest. In afstemming met Petra en met hulp van een externe deskundige hebben we dit de afgelopen maanden omgevormd voor Warm Rotterdam. Dit houdt in een extra professionaliseringsslag op inhoud en passend bij de Rotterdamse context. Met legitimatie en draagvlak van de stad: ontwikkeld in gesprek met ervaringsdeskundigen en bedrijven. We hebben daarbij onderscheid aangebracht tussen organisatie met een eigen incassowerkwijze en organisaties die hiertoe incassobureaus inhuren. En de uitgangspunten van warm incasseren vertaald naar toetsbare normen, ook waar het gaat om visie en beleid en toeleiden naar diverse vormen van schuldhulp.

Gezamenlijke uitgangspunten
Warm Rotterdam en Petra Hesseling zijn dit traject aangegaan vanuit een gedeeld doel: het verbeteren van de incassopraktijk. Concreet middel is het ontwikkelen van een professioneel en betekenisvol keurmerk waarmee incassopraktijken getoetst worden. Met aanvankelijk gericht op de Rotterdamse incassopraktijk: schuldeisers en hun incassoafdelingen (of door hen ingehuurde incasso organisaties). En als mogelijke stip op de horizon een landelijke dekking en ook andere partijen zoals deurwaarders erbij betrekken. Voor de kortere termijn zetten we in op een succesvol keurmerk in Rotterdam.