Rechtvaardig
je recht halen
 Rechtvaardig
je recht halen

 


Nieuws 24 april 2020

Op 23 april 2020 is de whitepaper Duurzame oplossingen voor de schuldenproblematiek in Nederland gepubliceerd. In deze whitepaper wordt een oplossingsrichting beschreven, die concreet kan bijdragen aan een substantiële vermindering van de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland. Dat vergt echter wel een andere kijk op het probleem met daarmee een aangepaste opzet en focus, die we in de whitepaper concreet uitwerken. De whitepaper telt 138 pagina's, waarvan ruim 55 pagina's met verwijzingen naar relevante onderzoeken en publicaties op het gebied van schulden, armoede, hulpverlening, betalingsachterstanden, creditmanagement en incasso/deurwaarderij.

Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp/deze onderwerpen, dan kun je de whitepaper hier downloaden: Whitepaper

Wil je meepraten over de inhoud van deze whitepaper of heb je zelf concrete ideeën hoe we de omvang van de schuldenproblematiek in Nederland kunnen terugbrengen? Meld je dan aan bij de LinkedIn groep Welkom bij GIJS.
 

Sociaal Verantwoord Incasseren

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren werkt samen met keurmerkhouders, opdrachtgevers en incasseerders aan een compassievolle maatschappij, waarin iedereen die goedwillend is, op een rechtvaardige manier zijn recht krijgt.

Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren

De impact van schulden op de samenleving is groot, kost ons allen veel geld en veroorzaakt veel leed. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een andere aanpak. De situatie dwingt ons allen meer dan ooit om bewust stil te staan bij onze eigen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de incassobranche kan hier niet meer omheen.

Incasso-ondernemingen en deurwaarders worden regelmatig gezien als veroorzaker van nog meer leed en overlast. De kosten die zij in rekening brengen, staan veelal niet in verhouding tot de oorspronkelijke vordering. De uiteindelijke schuld loopt hierdoor op en de ellende wordt alleen maar groter. Deze negatieve beeldvorming is helaas in sommige gevallen terecht. In Nederland kan vrijwel iedereen een incassobureau starten. Een controle op de betrouwbaarheid en integriteit van een incassobureau ontbreekt. Ook is er veelal geen sprake van een duurzame, sociaal verantwoorde aanpak. Naast de Wet Incasso Kosten (WIK) is er geen specifieke wet- en regelgeving van toepassing waaraan een incassobureau zich moet houden. Gerechtsdeurwaarders zijn wel gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van hun taak en ook de kosten die ze in rekening brengen zijn gereguleerd. Voor incassobureaus ontbreken deze kaders en vinden er nauwelijks tot geen controles plaats.

Doel Keurmerk SVI

Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een incasso-onderneming zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. De incasseerder zal er alles aan doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen.

Organisaties die het Keurmerk SVI mogen voeren zijn zich bewust van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze organisaties handelen hiernaar en dragen het betreffende beleid duidelijk uit. Kortom, ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.