Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI)


De impact van schulden op de samenleving is groot, kost ons allen veel geld en veroorzaakt veel leed. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een andere aanpak. De situatie dwingt ons allen meer dan ooit om bewust stil te staan bij onze eigen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de incassobranche kan hier niet meer omheen.

Incasso-ondernemingen en deurwaarders worden regelmatig gezien als veroorzaker van nog meer leed en overlast. De kosten die zij in rekening brengen, staan veelal niet in verhouding tot de oorspronkelijke vordering. De uiteindelijke schuld loopt hierdoor op en de ellende wordt alleen maar groter. Deze negatieve beeldvorming is helaas in sommige gevallen terecht. In Nederland kan vrijwel iedereen een incassobureau starten. Een controle op de betrouwbaarheid en integriteit van een incassobureau ontbreekt. Ook is er veelal geen sprake van een duurzame, sociaal verantwoorde aanpak. Naast de Wet Incasso Kosten (WIK) is er geen specifieke wet- en regelgeving van toepassing waaraan een incassobureau zich moet houden. Gerechtsdeurwaarders zijn wel gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van hun taak en ook de kosten die ze in rekening brengen zijn gereguleerd. Voor incassobureaus ontbreken deze kaders en vinden er nauwelijks tot geen controles plaats.

Doel Keurmerk SVI

Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een incasso-onderneming zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. De incasseerder zal er alles aan doen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en vooral om onnodige kosten te voorkomen.

Organisaties die het Keurmerk SVI mogen voeren zijn zich bewust van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze organisaties handelen hiernaar en dragen het betreffende beleid duidelijk uit. Kortom, ze zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen.

ONZE KEURMERK HOUDERS


https://www.flanderijn.nl/
https://www.infomedics.nl/
https://www.nda-incasso.nl/
http://faircasso.nl/
https://www.agintimmermans.nl/
https://www.vandongenenpartners.nl/
https://www.gdwhaenen.nl
https://www.gln.nl/
https://www.jongerius.nl/
https://www.rijnlandgdw.nl
https://www.vandervliesincasso.nl/
https://www.wvm-deurwaarders.nl/
https://www.deurwaarders.com/"
https://www.slagmangdw.nl/"
http://www.terechtdeurwaarders.nl/"
https://www.dwkvandepas.nl/"
https://www.incassopreiss.nl/
http://www.tbvwonen.nl/"
https://www.stamdeurwaarders.nl"
https://www.faircollect.nl"
https://www.portaal.nl"
https://www.bazuin.nl"
http://www.yardsalmere.nl"