Over ons

Daarom een Keurmerk SVI

Incasso-ondernemingen en gerechtsdeurwaarders worden regelmatig gezien als veroorzaker van leed en overlast. Helaas is dat niet altijd onterecht. De kosten die zij in rekening brengen staan veelal niet in verhouding tot de oorspronkelijke vordering en schuldenaars komen daarmee van de regen in de drup. Wie een betrouwbare, integere partner zoekt om schulden te innen, een partij met een duurzame, sociaal verantwoorde aanpak, weet vaak niet waar die te vinden.

Kaders voor incassopartijen

Om aan deze situatie een einde te maken is het Keurmerk SVI in het leven geroepen. In Nederland kan vrijwel iedereen een incassobureau starten. Naast de Wet Incasso Kosten (WIK) is er geen specifieke wet- en regelgeving. Toch is de impact van schulden op de samenleving groot. Gerechtsdeurwaarders zijn wel gebonden aan wettelijke kaders voor de uitvoering van hun taak en ook de kosten die ze in rekening brengen zijn gereguleerd.

Het Keurmerk wil voor incassopartijen kaders stellen en daarmee opdrachtgevers de mogelijkheid geven eenvoudig te kiezen voor een betrouwbare en sociale incassopartner.

Initiatiefnemer Petra Hesseling

Het Keurmerk SVI is in september 2016 opgezet door Petra Hesseling. Zij heeft al ruim 15 jaar ervaring op het gebied van interne, externe en compliance-audits in diverse branches. Sinds 2009 is zij een van de acht auditoren die erkend zijn door de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Daarnaast is zij intensief betrokken geweest bij het opstellen van de wetgeving rondom het nog te publiceren incassoregister. Tevens maakt ze sinds 2015 deel uit van de bezwaarcommissie van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) als specialist op het gebied van audits.

Klachten- en Bezwaarcommissie

Bezwaren van (toekomstige) keurmerkdragers tegen beslissingen van Keurmerk SVI worden behandeld door een onafhankelijke Klachten- en Bezwaarcommissie. Deze commissie bestaat uit:

Minco Dermois
Van 2004 t/m 2018 werkzaam als gerechtsdeurwaarder en inmiddels directeur/eigenaar van Mission handshake – vanuit de vraag “Waar ben ik hier nou eigenlijk precies mee bezig?”, is hij voortdurend op zoek naar oplossingen die het zowel voor de schuldeiser als de debiteur beter moeten maken.

Bram Buik
Gastdocent Ethiek Hogeschool Utrecht, tot 2015 mede-eigenaar Gerechtsdeurwaarderskantoor Buik en Van der Horst, voorzitter ledenraad KBvG van november 2005 t/m november 2007.