Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder

Als gerechtsdeurwaarder heb je een belangrijke rol bij het innen van openstaande schulden. Maar wist je dat je deze taak op een menselijke en eerlijke manier kunt vervullen?

Door het behalen van het Keurmerk SVI toon je aan dat jouw gerechtsdeurwaarderskantoor zich inzet voor sociaal verantwoord incasseren. Je houdt rekening met de belangen en behoeften van debiteurklanten, zelfs als zij te maken hebben met een laag inkomen of moeilijke financiële situaties.

Het behalen van het Keurmerk SVI biedt verschillende voordelen. Allereerst versterk je je reputatie als een ethische en verantwoordelijke gerechtsdeurwaarder. Klanten en partners zullen jouw betrokkenheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen waarderen.

Daarnaast helpt het keurmerk je bij het minimaliseren van juridische risico's en kosten. Door te voldoen aan de richtlijnen van SVI en een duidelijk intern beleid voor sociaal verantwoord incasseren te hanteren, verminder je het risico op geschillen en klachten.

Maar nog belangrijker is dat je bijdraagt aan het voorkomen van financiële problemen voor debiteurklanten. Door hen flexibele betaalmogelijkheden en ondersteuning te bieden, help je hen om weer op een gezonde financiële koers te komen.

Ontdek hoe het Keurmerk SVI jouw gerechtsdeurwaarderskantoor kan versterken en maak een positieve impact in de incassowereld.
 

Het Keurmerk SVI

Het Keurmerk SVI is er voor de directe schuldeiser, het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder die onafhankelijk wil laten toetsen of zij – van beleid tot uitvoering – voldoet aan de richtlijnen van het Keurmerk SVI. Tijdens de audit worden de afdelingen die direct en indirect bij het incassoproces betrokken zijn, getoetst op onder andere de volgende richtlijnen:

• Het interne sociaal verantwoord incasseren beleid;
• Intern- en externe incassoproces;
• Communicatie met de klant;
• De bereikbaarheid van de betrokken afdelingen;
• De betaalmogelijkheden die de klant heeft;
• Het beleid en afhandeling van klachten;
• De hulp die er wordt geboden om oplopende schulden te voorkomen;
• De samenwerking en afspraken die met ketenpartners zijn gemaakt;
• De vakkundigheid van de betrokken medewerkers.